Türkçe

İnsan Kaynakları

 

ECOPACK AMBLAJ olarak stratejik hedeflerimize ulaşmadaki başarımızın, çalışanlarımızın yetkinliklerine, kendilerini geliştirme ve Ecopack Ambalaj için katma değer yaratma isteklerine bağlı olduğunun bilincindeyiz.

 

İnsan Kaynakları olarak, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini destekleyecek, kişisel sorumluluk üstlenmelerini sağlayacak, takım çalışması ve işbirliğini geliştirecek güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için etkin İnsan Kaynakları uygulamaları geliştirmekten kendimizi sorumlu tutarız.İnsan Kaynakları uygulamalarımız insana saygı, karşılıklı güven ve fırsat eşitliği prensiplerine dayanır. Her çalışanımıza, başvuru anından başlayarak şirketimizdeki çalışma yaşamı boyunca ve sonrasında saygı, güven ve eşitlik prensiplerine uygun olarak davranırız.İnsan Kaynakları Departmanı olarak hedefimiz; Ecopack Amblaj iş stratejileri ile uyumlu, Ecopack Amalaj'ı geleceğe taşıyacak İK stratejileri ve uygulamaları geliştirmektir.

 

Bu amaçla;

  • İşin gerektirdiği profesyonel ve sosyal yetkinliklere sahip kişileri organizasyona kazandırır ve süreçlerimize hızla entegre olmalarını sağlarız.
  • Çalışanlarımızın performansının objektif olarak değerlendirilmesine olanak sağlayacak, güçlendirecek ve geliştirecek ölçme ve değerlendirme sistemleri kurarız.
  • Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamını sağlar, onları sorumluluk almaya teşvik ederiz.
  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim olanakları sağlayarak başarılarını artırmaya ve onları daha üst görevlere hazırlamaya çalışırız.
  • Sektörümüz içerisinde kaliteli ve yetkin insan kaynağını şirketimize kazandıracak ve onları elde tutacak ölçüde rekabetçi, üstün performansı ödüllendiren ücret ve yan haklar politikası uygularız.
  • Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, tüm iletişim kanallarının etkin kullanıldığı bir çalışma ortamı yaratarak yeni fikirlerin oluşmasına ve önerilmesine zemin hazırlarız.

 

İş başvurusunda bulunmak için info@ecopackambalaj.com adresimize güncel CV'nizi gönderebilirsiniz.